Tiina Kyllönen

NUORISOTYÖNTEKIJÄ
OMAISHOITAJA
VARAKANSANEDUSTAJA

 

Tiina Kyllönen

NUORISOTYÖNTEKIJÄ
OMAISHOITAJA
VARAKANSANEDUSTAJA

 

TIINA


Olen lama-ajan lapsi, joka halusi pelastaa Suomen nuorison.

Sillä tiellä ollaan.

Työskentelen nuorisotyöntekijänä. Teen vapaaehtoistyötä kansainvälisessä nuorisotyössä. Olen Kajaanin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, Kainuun aluevaltuutettu sekä varakansanedustaja.
Olen äiti ja omaishoitaja.

Hyvinvoivista lapsista kasvaa hyvinvoivia aikuisia. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus turvalliseen lapsuuteen. Lasten ja nuorten hyvinvointi koostuu hyvinvoivista perheistä, jaksavista aikuisista, toimivasta varhaiskasvatuksesta ja ennaltaehkäisevästä mielenterveyden tukemisesta.

Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa sekä kehitysvammaopetuksessa. Työkaverit ympäri Suomen kertovat varhaiskasvatuksen hädästä. Työntekijäpulaa on helpotettava. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan muun muassa oikea-aikaiset ja riittävät tukitoimet. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tulee olla riittävästi koulutettua henkilökuntaa.

Nuorisotyöntekijänä olen saanut keskustella nuorten kanssa heidän elämään vaikuttavista asioista. Etenkin mielenterveyden haasteet ja se ettei hoitoväylät ole kunnossa vaativat keskittymistä ja ratkaisujen löytämistä.

Voidakseen hyvin, lapsemme tarvitsevat hyvinvoivia aikuisia. Siksi työnteon tulee olla kannatavaa. Työtaakka ei saa olla liian kuormittava ja palkalla pitää tulla toimeen.

Luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille tulee muistaa. Tarvitsemme metsiä ja puhtaita vesistöjä. Luonnon varoja tulee hyödyntää, mutta siten että puhdasta luontoa säilyy myös meidän
lapsille ja nuorille.

Turvallisempaa tulevaisuutta!

LUOTTAMUSTOIMET

VARAKANSANEDUSTAJA

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJA

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUTETTU

YMPÄRISTÖTEKNISEN LUPAJAOSTON VARAJÄSEN

KAINUUN ALUEVALTUUTETTU

KAINUUN MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSEN

OULUN SOSIALIDEMOKRATISENPIIRIN HALLITUKSEN VARAJÄSEN

KAINUUN MIELI RY. HALLITUKSEN VARAJÄSEN

TEEMAT

Tärkeimpiä edustettaviani ovat lapset ja nuoret

Hyvinvoivista lapsista kasvaa hyvinvoivia aikuisia. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus turvalliseen lapsuuteen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan muun muassa oikea aikaiset ja riittävät tukitoimet. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tulee olla riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Kunnan täytyy myös huolehtia, että päätöksen teossa otetaan huomioon päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin.

Pohjois-Suomen luontoa on suojeltava

Pohjois-Suomen luonto on upea kokonaisuus ja sen varoja tulee käyttää harkiten. Ympäristöteknisen lupajaoston puheenjohtajana toimiessani olen päässyt tutustumaan useisiin eri ympäristölupahakemuksiin. Sitä kautta omaan hyvän näkemyksen
luonnonvarojen hyödyntämisestä alueellamme.

Metsää tulee kasvattaa kestävän kehityksen mukaisesti ja tulevia sukupolvia ajatellen. Myös metsän käytön pehmeät arvot, kuten marjastus ja retkeily täytyy nähdä tärkeänä osana metsiemme hyödyntämistä. Oulujärven ja Oulujoen vesistöjä on suojeltava.

Työnteon kannattavuus

Lama-ajan lapsena toimeentulo ei ole koskaan ollut itsestäänselvyys. Arvostan työtä ja sitä, että omalla palkalla voi elää hyvää elämää. Yhden työn palkalla tulee tulla toimeen. Työssäkäyntikustannukset eivät saa olla työnteon este.

Laita minulle viestiä

Tietosi tallennetaan, jotta voin olla sinuun yhteydessä.